Migreny a sen

Migreny a sen

Dobrze przespana noc ma duży wpływ na zdrowie każdego z nas, a dla osób, które notorycznie borykają się z migrenami, może mieć nawet większe znaczenie. Według wcześniejszych badań ten sam układ neuroprzekaźników odpowiedzialny za stany snu oraz czuwania może również wywoływać migrenę, charakteryzującą się silnym bólem głowy z niekorzystnymi skutkami sensorycznymi, autonomicznymi i poznawczymi. Zatem zaburzenia snu mogą wywoływać bezpośrednio migrenę u niektórych osób. Pomimo pewnych dowodów w tej materii, związek między zaburzeniami snu a migreną został dotychczas słabo przebadany w warunkach rzeczywistych. Pewne świeże badanie pokazuje, że zaburzenia wydajności i fragmentacji snu poprzedzają migrenę, a nie czas trwania i jakość.

METODYKA EKSPERYMENTU

Autorzy badania przeprowadzili go w formie kohortowej, aby sprawdzić hipotezę czy zaburzenia są powiązane z występowaniem migreny. W tym badaniu wzięto pod lupę 98 dorosłych osób, które zmagały się z epizodycznie występującą migreną. Uczestników poproszono o ciągłe noszenie urządzeń zamontowanych na nadgarstkach, które miały za zadanie monitorować aktywność snu i zapisywać jego pomiary. Czas, w którym trwały obserwacje wynosił 6 tygodni. Badani zgłaszali także występowanie migreny każdego ranka oraz wieczora, w tym czas zarejestrowania jej wystąpienia, czas trwania, stopień nasilenia objawów, stosowane leki, a także inne czynniki, takie jak codzienne spożycie kofeiny, alkoholu i poziom stresu. Oprócz czasu snu oceniono następujące parametry snu: WASO – minuty bezsenności po wystąpieniu snu; efektywność snu – proporcja całkowitego czasu snu do czasu trwania okresu odpoczynku; jakość snu w ocenie subiektywnej. Po tych 6 tygodniach monitorowania, związek pomiędzy zaburzeniami snu, a występowaniem migreny badano w ciągu dnia bezpośrednio po każdym okresie snu i w kolejnych dniach.

WYNIKI EKSPERYMENTU

Ku zaskoczeniu samych autorów badania, nie stwierdzili oni związku pomiędzy czasem trwania snu, lub jego jakością, a występowaniem migreny w dowolnym dniu okresu monitorowania. Zamiast tego, wydajność snu w ocenie subiektywnej uczestników była związana z 39% wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia migreny w dniu kolejnym. Paradoksalnie, wysoka fragmentacja snu (równa lub większa niż 53 minuty, przy wydajności równej lub mniejszej 88%) była związana z 36% mniejszym prawdopodobieństwem bólu głowy w ciągu dnia bezpośrednio po okresie snu. Podsumowując, wyniki te sugerują, że niska fragmentacja snu poprzedza migrenę w dniu bezpośrednio następującym po takiej nocy, zaś niska wydajność snu poprzedza migrenę w dniu kolejnym.

WNIOSKI

Przedstawione wyniki wskazują, że zmiany wydajności i fragmentacji snu, ale nie czas trwania, ani jakość, poprzedzają wystąpienie migreny. Jest to jedno z nielicznych badań, które mają na celu zbadanie związku między jakością snu, a migreną przy użyciu prospektywnego planu badań kohortowych, a największe z nich obejmuje gromadzenie obiektywnych danych dotyczących snu u dorosłych osób z epizodyczną migreną.

JAK ZWALCZAĆ MIGRENĘ?

Wiemy z powyższego, że sen – proste i dostępnego dla każdego „narzędzie” – ma duże znaczenie przy występowaniu migren. Co robić, gdy jednak ta się pojawi? Jak zmniejszyć jej objawy?

Witamina B6

Już 80 mg tej witaminy zmniejsza nasilenie migreny oraz czas trwania jej ataków [2]. Nie zmniejsza natomiast szans na wystąpienie samej migreny. Podejrzewa się, że witamina B6 obniża nasilenie ataków przez jej wpływ na poziom homocysteiny, redukując jej ilość. W pewnych badaniach wykazano, że migreny występują częściej u osób z mutacją genu MTHFR, u których z tego tytułu często występuje hiperhomocysteinemia. Suplementacja pirydoksyną może zmniejszyć poziom homocysteiny i tym samym nasilenie objawów migreny.

Magnez

Stosowanie tego pierwiastka może zmniejszyć nawet szanse na wystąpienie migreny. W dawnych badaniach [3] doszukano się zależności pomiędzy występowaniem ataków, a niskim stężeniu magnezu u takich osób. Zależność tą zweryfikowano w pewnym eksperymencie [4], z którego wynikło, że stosowanie 432 mg jonów magnezu na dzień (w formie tlenku) zmniejszyło o przeszło 40 procent szanse na pojawienie się bólu głowy u badanych osób. Co więcej, nawet gdy doszło do migreny, miała ona niższe nasilenie.

Witamina B2 i koenzym Q10

Taki mix rekomendują autorzy pewnego eksperymentu [5], którzy twierdzą, że zmniejsza on znacząco nasilenie objawów migreny, lecz niestety nie szanse na jej wystąpienie. W wyniku niedoboru tych składników odżywczych mitochondria (czyli tzw. piece komórkowe) nie są w stanie funkcjonować prawidłowo, co sprzyja występowaniu ataków migreny. Suplementacja doraźnie przy napadach bólów migrenowych powoduje złagodzenie ich objawów.

Sposoby na stres

NA CO UWAŻAĆ?

Tlenek azotu jest bardzo ważną cząsteczką w regulacji mózgowego przepływu krwi. Prekursory tlenku azotu, jak np. L-arginina są rekomendowane dość często przy migrenach, głównie w wyniku logiki ich działania. Jednak logika może być w tym wypadku myląca. Jak praktyka wielu osób i bardziej dogłębne badania wykazały – prekursory tlenku azotu mogą nasilać objawy migreny [6]. Warto mieć to na uwadze, nim zastosujemy tego typu produkty przy ataku migreny – efekt może być odwrotny od oczekiwanego.

Referencje:

1. Bertisch SM i inni. Nightly sleep duration, fragmentation, and quality and daily risk of migraine. Neurology. 2019 Dec 16. pii: 10.1212/WNL.0000000000008740. doi: 10.1212/WNL.0000000000008740
2. Sadeghi O, Nasiri M, Maghsoudi Z, Pahlavani N, Rezaie M, Askari G. Effects of pyridoxine supplementation on severity, frequency and duration of migraine attacks in migraine patients with aura: A double-blind randomized clinical trial study in Iran. Iran J Neurol. 2015 Apr 4;14(2):74-80.
3. Welch KM, Ramadan NM. Mitochondria, magnesium and migraine. J Neurol Sci. 1995 Dec;134(1-2):9-14.
4. Wang F, Van Den Eeden SK, Ackerson LM, Salk SE, Reince RH, Elin RJ. Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache. 2003 Jun;43(6):601-10.
5. Gaul C, Diener HC, Danesch U. Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin, magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial. J Headache Pain. 2015;16:516. doi: 10.1186/s10194-015-0516-6. Epub 2015 Apr 3.
6. Jes Olesen. Nitric oxide-related drag targets in headache. Neurotherapeutics. 2010 Apr; 7(2): 183–190.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz