Psychobiotyki – bakterie probiotyczne poprawiające kondycję psychiczną

Psychobiotyki - Probiotyki działające przeciwdepresyjnie - Suplementy na poprawę nastroju

Rola mikrobiomu jelitowego mocno wykracza poza regulację trawienia, o czym nieustannie przekonują się badacze. Bakterie są niewielkie, jednak ich łączna ilość (nawet do 1000 gatunków) sprawia, że suma ich działań jest bardzo doniosła. To niesamowite w jak doniosłym stopniu te mikroskopijne żyjątka potrafią wpływać na nasze życie!

Obecnie wiemy, że poza kontrolowaniem pracy jelit, bakterie jelitowe wpływają między innymi na:

 • gospodarkę glikemiczną
 • kompozycję składu ciała
 • odżywienie organizmu (produkują m.in. witaminy)
 • sprawność układu odpornościowego
 • rozwój mózgu i kondycję mentalną

Nas oczywiście najbardziej interesuje wpływ bakterii na mózg i psychikę. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat tak zwanych psychobiotyków, czyli bakterii probiotycznych, które mają wpływ na nasze zachowania, nastrój i stan psychiczny.

Jakie psychobiotyki obecnie są na rynku?

Na ten moment nie jest ich dużo, ale pewien wybór jest. Poniżej przegląd najpopularniejszych psychobiotyków:

Life Extension Florassist Mood

W tym preparacie zawarta jest kompozycja dwóch szczepów bakteryjnych:

 • Lactobacillus helveticus Rosell-52
 • Bifidobacterium longum Rosell-175

Przeprowadzono badanie, w którym określono w jaki sposób konkretnie te probiotyki wpływają na psychikę. Do badania zaangażowano 25 osób i podzielono na dwie grupy – badaną i kontrolną (placebo). Eksperyment trwał 30 dni. Efekty sprawdzano porównując wyniki kwestionariuszy określających poziom stresu, leków i symptomów depresyjnych. W rezultatach badania zauważono, że kuracja probiotykami skutkowała znaczącą redukcją lęków i objawów depresyjnych.

Niemalże bliźniaczym produktem jest SanProbi Stress. Mają dokładnie te same szczepy oraz to samo stężenie bakterii na kapsułkę. Różni się ilością kapsułek w opakowaniu oraz składnikami dodatkowymi.

SanProbi Barrier

Formuła probiotyczna (Ecologic® BARRIER) zawarta w tym preparacie jest dużo bardziej rozbudowana, ponieważ składa się z aż 8 szczepów:

 • Bifidobacterium lactis W52
 • Lactobacillus brevis W63
 • Lactobacillus casei W56
 • Lactococcus lactis W19
 • Lactococcus lactis W58
 • Lactobacillus acidophilus W37
 • Bifidobacterium bifidum W23
 • Lactobacillus salivarius W24

W badaniu z tym kompleksem probiotycznym wzięło udział 40 zdrowych osób. Grupę podzielono na pół, jednej przydzielając probiotyk, a drugiej identycznie wyglądające placebo. Czas trwania eksperymentu to 4 tygodnie. Przed rozpoczęciem próby wypełniono kwestionariusze określające poziom objawów depresyjnych i lęków oraz reaktywność poznawczą na smutny nastrój. Uczestnicy zostali dokładnie poinstruowani w jaki sposób prowadzić kurację, cała próba była przeprowadzona w dość rygorystycznych warunkach. Na koniec badania ponownie wypełniono kwestionariusze, a w rezultatach zauważono spadek tendencji do agresywnych myśli i wzmożonych rozmyślań w reakcji na smutny nastrój. Sugeruje to większą „odporność psychiczną” i zmniejszenie ryzyka rozwoju depresji.

SanProbi IBS

I tu mała niespodzianka! Popularny probiotyk ukierunkowany na redukcję objawów zespołu jelita drażliwego ma też wpływ na samopoczucie. Mowa o szczepie probiotycznym Lactobacillus plantarum 299v, który znajduje się również w produkcie JARROW Ideal Bowel Support.

Przeprowadzono badanie, w którym sprawdzono jak ów szczep wpływa na leczenie klasycznymi antydepresantami. Stosowane leki należały do grupy SSRI Pacjentów oczywiście podzielono na grupę z probiotykiem i placebo. Całe badanie trwało 8 tygodni, a rezultaty mierzono kwestionariuszami psychologicznymi, testami kognitywnymi i badaniami biochemicznymi: tryptofan, kynurenina, kwas kynureninowy, 3-hydroksykynurenina, kwas antranilowy, kwas 3-hydroksytranilowy, TNF-α, IL-6, IL-1b oraz kortyzol.

W grupie w probiotykiem zanotowano lepsze wyniki w testach kognitywnych na koniec badania, niż w grupie kontrolnej. Zauważono też spadek kynureniny, która ma działanie neurotoksyczne. Widzimy więc, że zastosowanie tego probiotyku przyczynia się do usprawnienia efektów klasycznego leczenia pacjentów z depresją.

Podsumowując, psychobiotyki wydają się być ciekawą opcją wspomagania zaburzeń nastroju oraz sposobem na ich profilaktykę. Warto rozważyć kurację psychobiotykami gdy zmagamy się z lekkimi spadkami samopoczucia lub w ramach uzupełnienia bardziej zaawansowanych kuracji, by podnieść efektywność.

Źródła:

Michaël Messaoudi, Nicolas Violle, Jean-François Bisson, Didier Desor, Hervé Javelot i Catherine Rougeot „Beneficial psychological effects of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in healthy human volunteers” Gut Microbes 2:4, 256-261; July/August 2011

Laura Steenbergen et al. „A randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood”

Rudzki, L., Ostrowska, L., Pawlak, D., Małus, A., Pawlak, K., Waszkiewicz, N., & Szulc, A. (2018). „Probiotic Lactobacillus Plantarum 299v decreases kynurenine concentration and improves cognitive functions in patients with major depression: A double-blind, randomized, placebo controlled study. Psychoneuroendocrinology.”

Podobne artykuły

Dodaj komentarz