Masz problemy ze snem? Jedz więcej warzyw i owoców!

Wpływ diety na długość snu - Spożycie warzyw i owoców

Korzystny wpływ diety obfitującej w warzywa i owoce na zdrowie człowieka wydaje się być oczywisty. Coraz więcej jednak przykłada się uwagi powiązaniom zdrowej diety z poszczególnymi aspektami życia. Tym razem na tapet wzięto wpływ spożycia warzyw i owoców na jakość snu.

Jak dieta wpływa na sen?

By się tego dowiedzieć, najlepiej zerknąć do literatury fachowej. Temat ten podjęty został w publikacji z zeszłego (2018) roku, opracowanej przez angielskich badaczy z uniwersytetu w Leeds. Badanie zostało przeprowadzone na 1612 dorosłych osobach, w przedziale wiekowym 19-65 lat, którzy uczestniczyli w 4-letnim NDNS Rolling Programme.

Uczestników podzielono na trzy grupy, za kryterium biorąc długość ich snu:

  • krótko śpiący (SS) – <7 godzin
  • śpiący optymalną ilość godzin (RS) – 7-8
  • długo śpiący (LS) – >8 godzin

Przez 4 kolejne dni mieli zapisywać spożywane przez siebie pokarmy. Każdy dostał szczegółowe instrukcje, w jaki sposób prowadzić dziennik żywieniowy. Mieli zapisywać ilości spożywanych pokarmów, zapisywać marki produktów, ich skład, sposób obróbki i kilka innych informacji.

W wynikach zanotowano, że osoby, których długość snu mieści się w zakresie 7-8 godzin spożywały najwięcej warzyw i owoców. Miały też większe poziomy badanych składników odżywczych we krwi (beta-karoten, witamina C i likopen) niż w grupie krótko śpiących.

35% osób z grupy RS spożywała zalecane 5 lub więcej porcji warzyw i owoców dziennie, w porównaniu do 25% z LS i 28% z SS.
Osoby z RS miały średnie spożycie sumy warzyw i owoców na poziomie 309 g dziennie, natomiast osoby SS i LS odpowiednio 276 g i 250 g dziennie.

Wpływ diety na jakość snu - Spożycie warzyw i owoców a sen

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje spożywanie około 400 g dziennie warzyw i owoców, więc i tak widzimy, że niestety każda z grup miała niedostateczną podaż. To badanie oczywiście traktujemy jako ciekawostkę, ponieważ ma kilka ograniczeń. Wśród nich jest np. to, że długość snu określana była według raportów badanych. Podobnie z dziennikami żywieniowymi – choć badani byli poinstruowani, by robić to rzetelnie, zawsze jest pewien margines błędu. Widać jednak pewną ogólną korelację, która wiąże jakość diety z wpływem na jakość/długość snu.

Źródło:

Noorwali EA, Cade JE, Burley VJ, et al.
„The relationship between sleep duration and fruit/vegetable intakes in UK adults: a cross-sectional study from the National Diet and Nutrition Survey”
BMJ Open 2018;8:e020810. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020810

Podobne artykuły

Dodaj komentarz