Sztukoterapia – czym jest i jakie przynosi korzyści?

sztukoterapia

Od tysięcy lat kultury i religie na całym świecie zwracają się ku różnym formom kreatywnych „terapii”, aby złagodzić stres i poradzić sobie z trudnymi emocjami. Jedną z takich form jest sztukoterapia (art therapy).

Bardziej formalne podejścia do sztukoterapii (AT) istnieją od lat czterdziestych XX wieku. AT został pierwotnie opracowany, aby „pomóc pacjentom wykorzystać ich wewnętrzne myśli, uczucia i doświadczenia poprzez kreatywną ekspresję”. Dzisiaj to podejście często łączy się z psychoterapią, aby pomóc ludziom radzić sobie z chorobami, stresem i emocjami, o których trudno jest rozmawiać.

Jakie są korzyści z terapii sztuką? Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wskazują, że arteterapia może być skutecznym sposobem leczenia szerokiego zakresu schorzeń psychicznych i fizycznych – od uzależnień i depresji, po zaburzenia odżywiania i demencję.

Czym jest sztukoterapia?

Terapię sztuką można zdefiniować jako zastosowanie sztuk wizualnych w kontekście terapeutycznym. Ten rodzaj techniki terapeutycznej można wykorzystać podczas pracy z terapeutą lub coachem, a także ćwiczyć samodzielnie w domu lub na zajęciach grupowych.

Jakie są rodzaje arteterapii? Rodzaje arteterapii obejmują:

 • malowanie,
 • pisanie dzienników,
 • szkicowanie,
 • tworzenie kolaży,
 • rzeźbienie w glinie,
 • tworzenie mozaiki,
 • tworzenie pocztówek,
 • terapia muzyczna,
 • i inne.

Istnieje nieskończenie wiele sposobów na ćwiczenie, ale najważniejsze jest to, aby było to wygodne i inspirujące. Według American Art Therapy Association, AT opiera się na przekonaniu, że „proces twórczy związany z artystycznym wyrażaniem siebie pomaga ludziom rozwiązywać konflikty i problemy, rozwijać umiejętności interpersonalne, zarządzać zachowaniem, zmniejszać stres, zwiększać samoocenę, świadomość i osiągnąć wgląd w siebie”. W ten sposób sztukoterapia może być uważana za formę terapii psychodynamicznej, która koncentruje się na nieświadomych procesach, które przejawiają się w obecnych zachowaniach człowieka.

Jak wyjaśnia jeden z artykułów GoodTherapy, w latach czterdziestych XX wieku była grupa wpływowych pisarzy – w tym Margaret Naumburg, uważana za założycielkę AT – która jako pierwsza wniosła znaczący wkład w rozwój arteterapii jako uznanej dziedziny w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pionierzy AT wierzyli, że praktyki twórcze służą jako sposób wyrażania wypartych, nieświadomych myśli i emocji.

W XX wieku AT stała się techniką wymagającą certyfikacji, szkolenia, a czasem nawet licencji (w zależności od lokalizacji). Obecnie jest używany w wielu różnych miejscach, w tym:

 • placówki zdrowia psychicznego,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • schroniska,
 • domy opieki,
 • ośrodki odwykowe.

Korzyści i zastosowania

Jakie są główne zastosowania sztukoterapii? AT jest stosowany u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, grup, rodzin, weteranów i osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Niezależnie od tego, czy praktykuje się ją z pomocą profesjonalnego terapeuty (często jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia zdrowia psychicznego), wykonuje się ją samodzielnie w domu lub praktykuje w grupie, sztukoterapia może pomóc osobom borykającym się z licznymi chorobami, w tym:

 • depresja,
 • niepokój,
 • PTSD,
 • fobie,
 • chroniczny ból,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia uwagi,
 • żal i strata,
 • demencja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • schizofrenia,
 • i inni.

Jak to działa?

Na czym polega skuteczność terapii sztuką? Terapeuci uważają, że bycie kreatywnym może pomóc ludziom odkryć ważne informacje o sobie i zwiększyć ich poczucie dobrego samopoczucia i poczucia własnej wartości. Uważa się, że ta forma terapii jest szczególnie pomocna dla osób, które nie mają kontaktu ze swoimi emocjami i potrzebami. Kiedy komuś trudno jest rozszyfrować jak się czuje, przypomnieć sobie przeszłe wydarzenia lub wyrazić siebie, kreatywne sposoby mogą pomóc tej osobie dokonać przełomu.

Niektóre z głównych sposobów, jakimi terapia sztuką pomaga pacjentom przezwyciężyć objawy i dążyć do wyzdrowienia, obejmują:

 • rozwijanie samoświadomości,
 • odkrywanie wypartych / ukrytych emocji,
 • rozwiązywanie nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych i traumy,
 • poprawa komunikacji, wyrażania siebie i umiejętności społecznych,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, samodzielności i niezależności osobistej,
 • utrzymanie tożsamości (w przeciwieństwie do bycia definiowanym przez chorobę lub traumę),
 • zmniejszenie negatywnych emocji i stresu oraz wzrost pozytywnych emocji.

Źródło: https://draxe.com/health/what-is-art-therapy/

Podobne artykuły

Dodaj komentarz