Jak zadłużanie się wpływa na Twoje zdrowie psychiczne?

zadłużanie się a psychika

Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale saldo na minusie może je wręcz odbierać. Niezależnie od tego, czy mowa jedynie o kredycie studenckim, czy globalnej recesji, długi zawsze mają swoją ciemną stronę i mogą namieszać w psychice i poczuciu bezpieczeństwa.

Niedawno opublikowany w Clinical Psychology Review przegląd 52 istniejących badań pokazuje, że długi i zdrowie psychiczne są powiązane ze sobą ściślej, niż mogłoby się wydawać. Naukowcy z University of Southampton w Wielkiej Brytanii stwierdzili, że mniej niż dziewięć procent osób bez problemów ze zdrowiem psychicznym – w tym depresji, uzależnienia od narkotyków, zaburzeń nerwicowych, problemów z alkoholem, zaburzeń psychotycznych i myśli samobójczych – było zadłużonych. Dla kontrastu, ponad jedna czwarta osób z problemami psychicznymi była zadłużona.

Zdaniem psychologa klinicznego i badacza dr Thomasa Richardsona – możliwe, że dług prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego z powodu stresu, który powoduje. Może się zdarzyć, że osoby z problemami na tle psychicznym są bardziej podatne na zaciąganie długów z powodu czynników innych, niż faktyczne zapotrzebowanie finansowe. Możliwe, że związek działa w obie strony.

Nie oznacza to, że zadłużenie bezpośrednio powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym i vice versa, ponieważ badanie nie wykazano jednoznacznie związku przyczynowego, a badacze twierdzą, że potrzeba więcej badań, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób te kwestie są ze sobą powiązane.

Idąc dalej, ostatnie badanie opublikowane w BMJ pokazało surową rzeczywistość recesji gospodarczej: globalne pogorszenie koniunktury gospodarczej doprowadziło do 37-procentowej stopy bezrobocia na świecie, a to z kolei do 3,3 procent wzrostu liczby samobójstw. Najbardziej zagrożeni byli mężczyźni w średnim wieku w USA i młodzi mężczyźni w Wielkiej Brytanii. USA i Kanada odnotowały 8,8 procentowy wzrost liczby samobójstw, podczas gdy kraje Unii Europejskiej odnotowały wzrost o 13,3 procent.

Jak twierdzą autorzy publikacji, wzrost liczby samobójstw to tylko niewielka część stresu emocjonalnego spowodowanego pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Próby samobójcze bez skutku śmiertelnego mogą być 40 razy częstsze niż samobójstwa zakończone, a przy każdej próbie samobójczej około 10 osób doświadcza myśli samobójczych.

Inne badanie, opublikowane w czasopiśmie PLOS One, wykazało, że kryzys gospodarczy w 2008 r. zwiększył częstość objawów depresyjnych i stosowania leków przeciwdepresyjnych, szczególnie wśród osób z największymi oszczędnościami. Aczkolwiek pomimo dużo większej ilości zgłaszanych objawów podobnych do depresji, nie było twardych dowodów, że dramatyczna, nagła utrata bogactwa wywoływała klinicznie potwierdzone wskaźniki depresji.

Odrębne badanie wykazało, że trudności ekonomiczne mogą pogłębić wykluczenie społeczne osób z problemami natury psychicznej. Badanie to, opublikowane również w PLOS One, wykazało, że wykluczenie to może być największe dla mężczyzn i osób o niższym poziomie wykształcenia. Problemy ze zdrowiem psychicznym i izolacja społeczna zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych, próby samobójczej lub nawet udanego samobójstwa.

Źródło:

https://www.healthline.com/health-news/mental-how-debt-affects-mental-health-100313

Podobne artykuły

Dodaj komentarz